IJZERSTERK IN HET ONDERWIJS

IJzersterk biedt workshops en trajecten aan op middelbare scholen en Mbo’s. Deze trajecten bestaan uit een combinatie van wekelijkse groepssessies en individuele coaching. Een wekelijks traject bestaat uit twee uur per keer. Onze trajecten kunnen worden geboekt per trimester of semester maar in overleg bieden wij ook andere mogelijkheden.

Waarom onze voorkeur per semester?

Wanneer het traject begint gaan wij als groep een proces in, bij dit proces hoort vertrouwen en veiligheid. Om dit te kunnen creëren nemen wij graag de tijd om elkaar te leren kennen als groep. Op scholen en in klassen heerst er vaak al een bepaalde groepsdynamiek, deze dynamiek moeten wij gezamenlijk veranderen om te kunnen bouwen. De thema’s die wij bespreken zijn vaak gevoelig van aard en het kost tijd om de leerlingen zich veilig en vertrouwd te laten voelen. Daarbij staat gelijkwaardigheid centraal en willen wij als coaches laten zien dat die kwetsbaarheid en het dragen van pantsers oké is.

Groepssessies

Wij werken met maatschappelijke thema’s en modules in de thema’s. Groepssessies zijn een belangrijk onderdeel in de visie van IJzersterk empowerment. Vooral op scholen werken wij graag in groepen om de negatieve ‘chain reactie’ te veranderen naar ‘empowerment reaction’. Negative chain reaction in klassen zie je vaak aan/in:

Pestgedrag/ internetshaming – Dagelijkse vechtpartijen – Stigmatisering mentale en psychische kwetsbaarheid

In onze sessies is inclusie een keyword! Juist om veranderingen te motiveren pleiten wij voor een ‘gemengde’ groep. Jongeren met psychiatrische/mentale problemen of beperkingen willen, net als andere jongeren, erbij horen en zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. Door alleen deze jongeren in een groep te plaatsen krijgen ze het label probleemjongeren en dat willen wij niet.

Wat doen wij in de groepssessies

Grouptalk and reflection: Dit zijn de sessies die plaatsvinden met de gehele klas of bestemde groep. Hierbij bespreken wij een bepaald thema, provoceren wij tot nadenken en voelen, maken wij dynamieken zichtbaar door zelfreflectie.

Wij werken dan ook met week\reflectieverslagen. Deze reflecties bespreken wij klassikaal en individueel (individuele coaching) Met deze sessies bereiken wij:

 • Doorbreken van stigma’s
 • Leren reflecteren en verantwoordelijk worden voor eigen gedrag
 • Bewustwording en herkenning – Opkomen en spreken voor jezelf
 • Elkaar aanspreken op respectvolle manier

Expressie en movement

Wij maken gebruik van muziek en beweging om de oefening uit te voeren. Bij elk thema en de modules daarin worden deze disciplines geïmplementeerd. Movement gebruiken wij veelal om te leren lokaliseren wat er in je lichaam gebeurd. Waar voel je de boosheid, verdriet of angst, hoe ga je een paniekaanval tegen. Hoe beheers je woede of behoud je controle. Welke signalen geeft het lijf bij spanning, zenuwen etc. Het gebruik van muziek vergemakkelijkt de herkenning in het lichaam. Expressie is het laten zien van de emotie of het gevoel. Hoe uit je dit? Waar uit je dit? De jongeren leren de kunst van het observeren van elkaar en van zichzelf.

Write and speak

Hier spreken wij onze creatieve geest aan en leren we de jongeren zonder oordeel te schrijven. We maken spoken wordt pieces, schrijven onze gedachten en gevoelens en leren deze op een artistieke manier uit te spreken. Het schrijven tijdens het gehele traject biedt veel inzichten voor de jongeren.

NB: alles wat de jongeren met ons delen in de groep en privé, blijft in de groep of bij de coaches. Dreigt er een situatie te ontstaan waarin een jongere  een gevaar voor zichzelf of andere vormt, een situatie waarin er thuis een dreiging is, dan zijn wij verplicht om dit te melden. Hiervoor werken wij samen met Geynwijs.

Individuele coaching

Op de helft van het gekozen traject worden de jongeren individueel gecoacht en worden er haalbare doelen gemaakt om succes momenten te creëren en als opstapje om het weer zelf te gaan doen. We evalueren met de jongeren en kijken samen of er meer hulp nodig is. Tijdens dit proces werken wij graag samen met de docenten.

Een korte opsomming van het IJzersterk Empowerment traject:

De jongere leert:

 • Zijn mening te vormen en te onderbouwen
 • Stimuleren van creativiteit
 • Zelfvertrouwen/ zelfredzaamheid krijgen
 • Omgaan met de eigen emoties/gevoelens en die van anderen
 • Fysiek bewustzijn/ signaleren van ‘druk’ op school of thuis (en leert eerder in te kunnen grijpen)
 • Mentaal bewustzijn
 • Ontwikkeling en identiteit
 • Het doorbreken van stigma’s
 • Pestgedrag doorbreken

Workshops IJzersterk

Tijdens de workshop behandelen wij een thema, geven wij voorlichting en werken wij samen met de gehele groep. De school kan zelf een thema kiezen. De school faciliteert een ruimte. De workshops kunnen per 1,5 uur of per dagdeel worden geboekt. De workshops zijn bedoeld als een introductie op de trajecten.

Enkele voorbeelden van workshop thema’s:      

 • Seksualiteit, seksueel overschrijdend gedrag en dwang (Youngins & Speak up)*
 • Bullying & fighting (pestgedrag en geweld op school)**
 • Depressie en eenzaamheid (mentale kwetsbaarheid)**
 • Tag, you have it (labels ADD, ADHD, Autisme, Borderline)**

Wij bespreken alle thema’s op gepaste wijze die bij de leeftijd hoort en er staan  altijd 2 coaches op de groep.

* Youngins: 2e & 3e klassers, Speak Up: 4e en 5e klassers

** Alle klassen

BENIEUWD?

Wilt u meer over de tarieven en mogelijkheden weten of uitleg over onze methodiek? Bel of mail gerust en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!